Savjetujemo vam:    efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg  info@stepar.hr

Zaštita osobnih podataka

1 Osnove informacije

 1. Sadržaj dokumenta. Ova načela obrade osobnih podataka opisuju kako obrađujemo osobne podatke posjetitelja, kupaca na internet trgovini i drugih osoba. Ovdje ćete saznati koje osobne podatke obrađujemo, zašto i na temelju čega to radimo, kome ih prosljeđujemo te koja prava imate u svezi sa njihovom obradom. Sve obrade obrada osobnih podataka jesu u skladu s općim odredbama Europske unije br. 2016/679, o zaštiti obrada osobnih podataka, obično su označeni kao GDPR.
 2. Naša pozicija. Sve opisane radnje za obradu osobnih podataka u poziciji administratora vrši trgovačko društvo ŠTĚPAŘ s.r.o., sa sjedištem Střítežská 570, 57201 Polička, Republika Češka MB 07371594, upisana u trgovačkom registru koji se vodi kod Županijskoga suda u gradu Hradec Kralove, u odjeljku C, uložak 42279, OIB CZ07371594 (radi boljeg razumijevanja u daljnjem tekstu samo „mi“). Ovo znači da mi određujemo dolje opisana svrhe za koje vaše osobne podatke sakupljamo, određujemo pripravke za obradu i odgovaramo za uredno izvršenje.
 3. Opseg obrade osobnih podataka. Osobni podaci koje obrađujemo su sljedeći:
  1. identifikacijske podatke (posebno ime i prezime ili matični broj i osobni porezni broj ako se radi o poduzetnicima),
  2. kontaktne podatke (posebno adresu, e-mail adresu i telefonski broj),
  3. podatke o narudžbama i transakcijama (posebice naručenu robu i uslugu, odabrani način plaćanja i prijevoza te ostale podatke vezane uz narudžbu),
  4. podatke o uzajamnoj komunikaciji (osobito sadržaj i druge podatke vezane za komunikaciju između nas i vas),
  5. podatke o registraciji i postavkama (osobito podatke u svezi vašeg korisničkog računa, ako se kod nas registrirate i podatke o postavkama naših usluga),
  6. podatke o korištenju našeg weba (osobito IP adresa, podaci o vašem uređaju, podaci dobiveni za korištenje kolačića ili podaci o tome što radite na našem webu).

2 Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

 1. Funkcioniranje web stranica. Kada posjetite naše web stranice, vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo osigurali njihovo pravilno funkcioniranje na temelju našeg legitimnog interesa za pružanje naših usluga putem interneta.
 2. Korisnički račun Na temelju ugovora vaše osobne podatke obrađujemo prilikom vođenja korisničkih računa u našoj internet trgovini.
 3. Poboljšavanje i razvoj naših usluga.  Vaše osobne podatke također obrađujemo u svrhu mjerenja posjete web stranica te radi stvaranja statistika i evidencija koje nam služe za procjenu i razvoj naših usluga, a to na temelju našeg legitimnog interesa za praćenje posjeta na web stranicama te za razvoj i optimizaciju naših usluga.
 4. Osiguravanje vašeg zadovoljstva. Kako bismo saznali koliko ste zadovoljni sa našim uslugama, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, koji se sastoji u dobivanju vaše povratne sprege. To također činimo u sklopu programa Potvrđeno od strane kupaca putem upitnika e-poštom, isto vam šaljemo svaki put kada  kod nas kupujete, osim ako ih ne odbijete. Za slanje upitnika, ocjenu povratne sprege i analizu tržišne pozicije operateru programa dajemo podatke o kupljenoj robi i vašu e-mail adresu. Međutim, vaši osobni podaci nisu predani nikakvoj trećoj strani za njene vlastite svrhe. Protiv slanja upitnika u sklopu programa Potvrđeno od strane kupaca u bilo kojem trenutku možete izraziti prigovor za odbijanje daljnjih upitnika koristeći poveznicu u e-pošti s upitnikom. U slučaju vašeg prigovora upitnik vam više nećemo dostavljati.
 5. Sigurnost i testiranje. Radi zaštite naših internetskih stranica i svih ostalih usluga od kibernetskih napada i prijevara, kao i radi testiranja novih funkcionalnosti i promjena na web stranicama, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa za osiguranje i poboljšanje naših usluga.
 6. Zaštita zakonskih prava i interna kontrola. Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju naših legitimnih interesa u svrhu zaštite zakonskih zahtjeva te naših internih evidencija i kontrole.
 7. Dostava trgovačkih poruka kupcima. Ako od vas primimo detalje elektroničkog kontakta u svezi s narudžbom ili našim uslugama, ​​vaše osobne podatke također možemo obrađivati u svrhu daljnje ponude naših proizvoda i usluga putem poslovnih poruka na temelju našeg legitimnog interesa za našu promociju, osim ako to niste odbili.
 8. Slanje trgovačkih poruka na temelju pristanka. Na temelju vašeg pristanka vaše osobne podatke obrađujemo u cilju slanja poslovnih poruka.
 9. Online reklama. Radi prikazivanja personaliziranih oglasa na našoj web stranici i web stranicama trećih strana osobne podatke možemo obrađivati ​​na temelju našeg legitimnog interesa za našu promociju. 
 10. Ispunjenje naših zakonskih obveza. Vaše osobne podatke obrađujemo i za svrhe te na temelju ispunjavanja naših zakonskih obveza povezanih osobito sa pružanjem podataka tijelima javne ovlasti.
 11. Ispunjavanje i sklapanje ugovora. Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju ispunjavanja naših obveza koje proizlaze iz ugovora sklopljenih između nas i vas te za sklapanje tih ugovora. U cilju toga možemo obrađivati i osobne podatke primatelja i drugih primatelja robe i daljnjih mogućih usluga.
 12. Korisnička podrška. Za rješavanje vaših zahtjeva povezane uz narudžbe, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju obveza za ispunjavanje ugovora sklopljenih između nas i vas te za sklapanje tih ugovora. Prilikom rješavanja drugih mogućih zahtjeva, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa za pružanje naših usluga i osiguravanje odgovarajuće podrške.
 13. Vrijeme pohrane. Osobne podatke pohranjujemo samo na vrijeme prijeko potrebno za postizanje navedenih svrha obrade osobnih podataka. Nakon toga što je svrha obrade prestala postojati, osobne podatke odmah uništimo. Obično vrijedi, da osobne podatke čuvamo tijekom trajanja roka zastare (standardno 3 godine) i godinu dana nakon njegovog isteka s obzirom na moguće zahtjeve primijenjene na kraju roka zastare. Osim gore navedenog vrijede i sljedeća posebna razdoblja pohrane:
  1. Podatke povezane s korisničkim računom čuvamo po cijelo vrijeme postojanja računa, čak do njegovog brisanja.
  2. U slučaju sudskih i drugih postupaka, vaše osobne podatke obrađujemo u opsegu prijeko potrebnom za cijelo vrijeme trajanja takvog postupka te preostali dio roka zastare nakon njegovog prestanka.
  3. Za slanje poslovnih poruka kupcima vaše osobne podatke obrađujemo sve dok ne odbijete slanje poslovnih poruka.
  4. Za slanje poslovnih poruka vaše osobne podatke obrađujemo sve dok ne opozovete svoj prethodni pristanak sa obradom osobnih podataka.
  5. Za ispunjavanje zakonskih obveza osobne podatke obrađujemo toliko koliko je potrebno za ispunjenje tih obveza.

3 Kome se osobni podaci prosljeđuju?

 1. Obrađivači.  Za obradu osobnih podataka isto tako koristimo usluge drugih subjekata u poziciji izvršitelja obrade, koji osobne podatke obrađuju isključivo prema našim uputama. To su posebice:
  1. pružatelji IT usluga i drugi dobavljači tehnologija,
  2. operateri analitičkih i marketinških alata,
  3. pružatelji komunikacijskih alata,
  4. operateri programa za utvrđivanje zadovoljstva kupaca, primjerice Potvrđeno od strane kupaca (Jeftinije.hr, Usporedi.hr).
 2. Upravitelji. Vaše osobne podatke možemo staviti na raspolaganje drugim subjektima u poziciji administratora:
  1. naši dobavljači koji sudjeluju u izvršenju ugovora, posebice prijevoznici i operateri platnih sustava,
  2. operateri sustava oglašavanja i društvenih mreža.
 3. Prosljeđivanje izvan EU-je.  U nekim slučajevima vaši osobni podaci mogu se prenijeti izvan Europskog gospodarskog prostora, bilo na temelju odluke o odgovarajućoj zaštiti prema čl. 45. GDPR, prikladnih jamstava prema čl. 46. GDPR, eventualno iznimke prema čl. 49. GDPR.

4. Vaša prava

 1. Prava subjekta osobnih podataka. Po pitanju vaših osobnih podataka imate pravo:
  1. zatražiti ispravak netočnih ili neažurnih osobnih podataka, stoga ako utvrdite da su osobni podaci koje obrađujemo o vama netočni ili nepotpuni, imate pravo na njihov ispravak ili dopunu bez nepotrebnog odgađanja,
  2. zatražiti potvrdu da li je u tijeku obrada, ako jeste, podatke o toj obradi u opsegu navedenom u članku 15. GDPR-a, također i presliku obrađenih podataka (za dodatne preslike imamo pravo naplatiti naknadu namijenjenu za pokrivanje potrebnih troškova
  3. u nekim slučajevima imate pravo da vaše osobne podatke izbrišemo. Vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ćemo izbrisati ako nam više nisu potrebni za svrhe za koje smo ih obrađivali ili ako iskoristite svoje pravo na prigovor glede obrade, te ako mi utvrdimo da više nemamo legitimne interese koji bi opravdavali obradu, ili ako se pokaže da obrada osobnih podataka koju vršimo više nije u skladu s opće obvezujućim zakonskim propisima. Međutim, ovo pravo se ne primjenjuje ako je obrada vaših osobnih podataka i nadalje nužna za ispunjavanje naše zakonske obveze, svrhe arhiviranja, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili za statističke svrhe, ili utvrđivanja, ostvarivanja ili obranu naših zakonskih zahtjeva.
  4. iskoristiti pravo na ograničenje obrade osobnih podataka. Ovo pravo omogućuje vam da u određenim slučajevima zatražite da se vaši osobni podaci označe i da ti podaci nisu predmet daljnjih postupaka obrade – u ovom slučaju nipošto zauvijek (kao u slučaju prava na brisanje), već na ograničeno vremensko razdoblje. Obradu osobnih podataka moramo ograničiti kada osporavate točnost osobnih podataka prije nego što se dogovorimo koji su podaci točni ili kada obrađujemo vaše osobne podatke bez dovoljne pravne osnove (npr. izvan onoga što trebamo obraditi), ali Vi ćete prije nego što se ti podaci izbrišu davati prednost ograničenju (npr. ako očekujete da ćete nam te podatke kasnije pružiti), ili više ne trebamo osobne podatke za gore navedene svrhe obrade, ali vi ih trebate za namjenu, izvršavanje ili obranu Vaših zakonskih zahtjeva, ili se usprotivite obradi, tada smo dužni ograničiti obradu vaših osobnih podataka za razdoblje tijekom kojega ispitujemo da li je Vaš prigovor opravdan.
  5. zatražiti prijenos osobnih podataka u slučajevima obrade na temelju vašeg pristanka ili na temelju ugovora,
  6. podnijeti prigovor prema obradi osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa.

  7. ​​Vaše osobne podatke prestat ćemo obrađivati ako prestanu postojati ozbiljni legitimni razlozi za dalji nastavak takve obrade. U slučaju prigovora na marketinške aktivnosti, iste ćemo u svakom slučaju prekinuti,
  8. u bilo kojem trenutku izraziti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu slanja poslovnih poruka, isto tako u bilo kojem trenutku možete opozvati svoj prethodni pristanak za obradu osobnih podataka u drugu svrhu, osim ako se radi o obradi u svrhu ispunjavanja naših obveza proizašlih iz ugovora, u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza ili u druge svrhe koje proizlaze iz naših legitimnih interesa.
 2. Način primjene prava. Vaša prava možete primjenjivati na jedan od sljedećih načina:
  1. putem e-pošte na našu e-mail adresu,
  2. telefonski na telefonskom broju +420 461 724 460.
 3. Pravo na podnošenje prigovora kod ureda za nadziranje. Ukoliko ćete biti uvjereni da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili GDPR, imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka na adresi Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7 (http://www.uoou.cz).

5 Kolačići

 1. Datoteke pohranjene na vašem uređaju za kasniji pristup (privremene datoteke). Naše internetske stranice mogu koristiti tehnologiju kolačića (te u slučaju druge tehnologije na sličnom principu, kao što je primjerice  Web Storage). To znači da na rezervirano mjesto u memoriji vašeg uređaja pohranjujemo male podatkovne datoteke koje nam omogućuju da vam pružimo uslugu i dodatno ju poboljšavamo. Radi pojednostavljenja, sve ove tehnologije dalje ćemo nazivati ​​"kolačići"
 2. Kolačići neophodni za pružanje usluge. Neki kolačići tehnološki su neophodni za pružanje usluga. To znači da njihovo spremanje nije moguće izbjeći uz očuvanje funkcionalnosti usluge. Uglavnom su to kolačići za:
  1. spremanje vaših opcija u svezi narudžbe,
  2. spremanje postavki web stranica,
  3. osiguranje IT sigurnosti.
 3. Druge vrste kolačića. Neke kolačiće koristimo kako bismo vam mogli pružiti uslugu u boljoj kvaliteti i više prilagođenu vašim preferencijama. U sklopu toga na vaš uređaj možemo pohranjivati kolačiće:
  1. za osiguranje analize posjećivanja i korištenja internet stranica, uključujući kolačiće trećih strana,
  2. u svrhe oglašavanja za prikazivanje prilagođenih oglasa na našim i drugim web stranicama, uključujući kolačiće trećih strana,
  3. koji osiguravaju povezivanje sa društvenim mrežama, uključujući kolačiće trećih strana,
 4. Postavljanje spremanja kolačića. U sklopu odgovarajućih opcija vašeg uređaja, možete postaviti korištenje kolačića na našoj web stranici, primjerice blokiranjem kolačića, ako se ne slažete s njihovom uporabom na našoj web stranici. Ukoliko ovu opciju koristite, uzimate na znanje, da neki dijelovi usluge ne moraju ispravno funkcionirati.

30 godina iskustva

Na tržištu smo od 1990. godine

Kupnja na račun

Za državne institucije i stalne kupce

Sve na stanju

Mi smo proizvođači, komplete prve pomoći šaljemo odmah

Besplatan prijevoz

Za narudžbe iznad €250

Maksimalni rok trajanja

Najdulje moguće vrijeme isteka za komplete prve pomoći